Ons Skool

ONS SKOOL

Hoofdogter

Hoofseun

MISSIE

As ‘n Christelike Afrikaanse skool aanvaar ons die roepingseis om wat jy doen, goed te doen en daarom streef ons na die verwesenliking van die volgende eienskappe by leerlinge, personeel en ouers.

LEERLINGE

‘n Leerling van Hoërskool Vrede:

 • Erken die Christelike waardes en norme, soos vervat in die Bybel.
 • Is trots op die Afrikaanse taal – en kultuurerfenis en streef na die handhawing en uitbouing daarvan.
 • Gebruik Godgegewe talente op die akademiese- en kultuurakker, sowel as op die sportveld.
 • Tree te alle tye netjies, hoflik en behulpsaam teenoor almal op.
 • Troetel ons skooltrots en bou dit uit.
 • Benut die geleenthede gebied om tot volle potensiaal te ontwikkel.

PERSONEEL

‘n Personeellid van Hoërskool Vrede:

 • Erken die Christelike waardes en norme, soos vervat in die Bybel.
 • Voel geroepe tot die Christelike opvoedingsideaal om die kind te lei tot selfstandige, volle vrugbare lewe van arbeid en diens saam met en vir sy medemens in die wêreld en tot eer van God.
 • Wend te alle tye Godgegewe talente aan om doelwitte, etos en tradisies van die skool te verwesenlik, uit te dra en te bewaar.
 • Is lojaal teenoor die onderwys, kollegas en die skool met woord en daad.
 • Stel die belange van die leerlinge voorop.
 • Huiwer nie om ook die tweede myl saam te stap nie.

OUERS

‘n Ouer by Hoërskool Vrede:

 • Ag die Christelike waardes, norme en lewenswyse hoog en dra dit op gepaste wyse, met woord en daad, aan hulle kinders oor.
 • Stel positief belang en is gebalanseerd betrokke by hulle kinders se akademiese, sowel as buitemuurse aktiwiteite en gee hulle ondersteuning en lojaliteit aan die skool.

SKOOLTERREIN

Die blootstelling aan ‘n verskeidenheid sportsoorte met die gepaardgaande vreugde van spangees, die saam wen en saam verloor, is opbouend en verrykend vir elke kind se ontwikkeling. Die ontwikkeling van ‘n nuwe ervaringswêreld wat kulturele aktiwiteite ons bied, is vormend van aard. Saamsing en dans op die maat van musiek tydens revue oefening en optredes, of om jou sê te kan sê tydens die redenaarsaand of om deel te wees van die skoolkoor wat jou die selfvertroue gee om voor ander op te tree, bou karakter. ‘n Waardestelsel waarbinne elke kind veilig en geborge kan voel, word uitgeleef om die vormingswerk, wat u alreeds by die huis begin, te volvoer. Elke kind is uniek en hier word ‘n plek vir elke kind geskep.

Aansoek om Toelating

Kom word deel van ons skool wat Christelike waardes en norme nastreef en waar ons trots is op ons Afrikaanse taal en kultuurerfenis.

Skool Bestuur

Onderwysers

NaamVakGraad
Mnr H Botha - HoofIngeneurs Grafika & Ontwerp10 - 11

MNR J ELSIngeneurs Grafika & Ontwerp
Landboutegnologie
12
10 - 12

Mev M BesterWiskunde
Lewenswetenskappe
10 - 12
10 - 12

Mev D KrugerFisiese Wetenskappe
Natuurwetenskappe
10 - 12
7 - 9

Mev C JordaanGasvryheidstudies
Toerisme
10 - 12
10 - 12

Mev R MalanWiskunde
Wiskundige Geletterdheid
8 - 9
10 - 12

Mnr J MalanGeografie
Tegnologie
10 - 12
7 - 9

Me A MoolmanRekeningkunde
Besigheidstudies
EBW
10 - 12
11 - 12
9

Mev C Van ReenenEngels 9 - 12

Me L KoekemoerAfrikaans5, 10 - 12

Me B NelRTT
Ekonomiese Bestuurswetenskap
Natuurwetenskap & Tegnologie
R.O
10 - 12
7 - 8
4
1-9

Mnr D NelSosiale Wetenskappe
Lewensoriëntering
8 - 9
7 - 12

Mnr B KrugerSosiale Wetenskappe
Natuurwetenskap & Tegnologie
Besigheidstudies
4 - 6
5 - 6
10

Mev L Van WykEngels
Sosiale Wetenskappe
5 - 8
7

Mev B BothaAfrikaans
Skeppende Kunste
7 - 9
7 - 9

Me J SmutsSuid Sotho
Lewensvaardighede
Engels
1 - 4
4 - 6
4

Mev R Van AswegenWiskunde4 - 7

Mev C OosthuizenAfrikaans
Lewenswetenskap
4 - 6
10 - 11

Mev K FickGrondslagfase3

Mev E UngererGrondslagfase2

Mev L OosthuizenGrondslagfase 1

Beheerliggaam 2020

Voorsitter:

Mnr. Barto Luus
Posbus 545 
Vrede
9835

Tel: 058 913 2935
Sel: 082 378 2951
E-pos: barto@lantic.co.za

Onder-Voorsitter:

Mnr. Atwick viljoen
Posbus 136
Vrede
9835

Tel: 058 913 3370
Sel: 082 115 8265
E-pos: atwickv@gmail.com

Komitees

Komitee

Naam

E-Pos

Kontak Nommer

Voorsitter

Danie Portwig

dgortwig@hotmail.com

072 386 7295

.

Onder Voorsitter ( Woelie Woeps & Akademie)

Marli Botha

marli.pienaar@gmail.com

082 772 2717

.

Koshuis

Conrad Cilliers

conrad@pretorius bosman co.za

082 926 7052

.

Fonds-insameling

Jaco van Dyk

vandykjs@hotmail.com

083 321 9373

.

Fondsinsameling, Bemarking, Kultuur

Elna du Plessis

duptrust@zippnorth.co.za

071 602 8855

.

Finansies

Frans Odendaal

janine@zippnorth.co.za

072 214 6300

.

Sekretaresse

Helen le Roux

helenroux@vodamail.co.za

082 371 6961

.

Vervoer

Henk Botha

hg.botha@yahoo.com

079 823 2395

.

Sport

Johan Malan

jbmalan@vodamail.co.za

072 796 6612

.

Bemarking, Kultuur

Leandré van Wyk

leandre@vredeskool.education

071 686 1840

.

Grond en geboue

Neels Greyling

cjgreyling@lantic.net

082 494 9075 

Prefekte

Hoërskool Leiers

Koshuis Leiers

Laerskool Leiers

Ons is ‘n klein dorpie heuwel omring
En hier beweeg ons ‘n groot kinderkring
Ons probeer alleenlik jou naam hoog te hou 
Ons lewe en strewe en handhaaf en bou.
Vrede skool dis jou wat ons min
Werk sal ons tot ons sterwe of win.
Aan ons baadjies kan die skole sien
Goud en blou is die kleure wat ons die 
En op ons wapen staan ons ere pyl en boog.

VREDE MIK HOOG