Akademies

TAAL

Tale as vakke in die skool:

 • In graad 1, 2 en 3 moet alle leerders 1 taal op Huistaal vlak (AFRIKAANS) neem en twee addisionele tale waarvan 1 (een) ‘n inheemse taal moet wees.
 • Die aanbieding van tale sal volgens die tydsindeling van departementele riglyne plaasvind.
 • Die vlak van verworwe kennis en vermoëns in ‘n taal vir bevordering word deur die Provinsiale Onderwysdepartement bepaal.
 • Van grade 1-3 is bevordering gebaseer op prestasie in twee tale en wiskunde.
 • Van grade 4-7 moet twee tale en wiskunde geslaag word.

Taalbeleid van die skool

 • Hoërskool Vrede erken die reg van toegang van leerders tot basiese opvoeding en toegang tot die skool.
 • Die Bestuursliggaam van Hoërskool Vrede het, in ooreenstemming met die wetlike bepalings, besluit dat die onderrig in die skool Afrikaans sal wees.

Prestasies

VAKKE & VAKKEUSES

GRONDSLAGFASE (Gr. R, 1,2 & 3)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Sesotho Eerste Addisionele taal vanaf Graad 1
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

INTERMEDIêRE – EN SENIOR FASE (Gr. 4-6)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Natuurwetenskap en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskap
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

INTERMEDIêRE – EN SENIOR FASE (Gr. 7-9)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskap
 • Tegnologie
 • Wiskunde

  VERDERE ONDERWYS & OPLEIDING(Gr. 10, 11 & 12)

   VERPLIGTE VAKKE:

 • Afrikaans: Huistaal
 • Engels: Eerste Addisionele Taal
 • Lewensoriëntering

KEUSE VAKKE (Kies een uit elk van die volgende groepe):

Groep 1 Groep 2
Wiskunde
Fisiese Wetenskappe (Skeinat)
Wiskundige Gelettertheid
Besigheidstudies (Bedryfsekonomie)
Rekenaar Toepassingstegnologie
Groep 3 Groep 4
Rekeningkunde
Lewenswetenskappe (Biologie)
Landbou-tegnologie
Ingenieursgrafika & Ontwerp (Tegniese Tekene)
Gasvryheidstudies (Hotelbestuur)
Toerisme
Geografie (Aardrykskunde)

Top 10